Yaron Kaneti

Phó chủ tịch phụ trách tài chính, Taboola

“Một dịch vụ tuyệt vời khác mà Payoneer cung cấp cho chúng tôi là dịch vụ biểu mẫu thuế W của họ, cho phép chúng tôi dễ dàng thu thập tài liệu thuế của các đối tác tiếp thị liên kết trên nền tảng (publisher) để gửi cho IRS. Điều này giúp chúng tôi báo cáo các loại hồ sơ, chứng từ thuế của mình một cách hiệu quả và toàn diện.”

yaron kaneti header

Thêm câu chuyện thành công