Prem Zalzman

Kolibri (Argentina), Đồng sáng lập

“Payoneer đã giúp khách hàng làm việc với chúng tôi đơn giản và hiệu quả hơn.” Tìm hiểu cách một công ty tư vấn quản lý chiến lược ở Mỹ Latinh giải quyết vấn đề thanh toán xuyên biên giới cho các khách hàng và nhà thầu.”

kolibri header
level2 icon marketing 0005 1

Thách thức

Thanh toán xuyên biên giới ở Mỹ Latinh cho khách hàng và nhà thầu.

level2 icon idea 0023 1

Giải pháp

Giải pháp thanh toán B2B toàn diện của Payoneer.

level2 icon trophy 0020 1

Kết quả

Chiến thắng các dự án kinh doanh mới dễ dàng hơn và tăng trưởng doanh số 100% qua từng năm.


Với sự hiện diện trong khu vực tại Argentina, Mexico, Paraguay và Uruguay, thương hiệu Kolibri đã vinh dự nhận được chứng nhận từ B Corp vì cam kết của doanh nghiệp trong việc định hình một nền kinh tế tuần hoàn hướng tới bảo vệ môi trường.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2019, công ty đã tích hợp những chương trình bảo vệ môi trường vào các hoạt động kinh doanh bằng cách sử dụng ba trụ cột: chiến lược carbon, chiến lược tuần hoàn cũng như sự sáng tạo và tích cực tham gia của các bên liên quan. Sứ mệnh của Kolibri là biến Châu Mỹ Latinh trở thành khu vực dẫn đầu thế giới về việc tạo ra tác động tích cực đến thiên nhiên và môi trường.

Sự cam kết và nỗ lực ở tầm đa quốc gia của Kolibri có nghĩa là họ cần một giải pháp tài chính liền mạch có thể xử lý thanh toán xuyên biên giới cho các khách hàng và nhà thầu của doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng hàng năm nhanh chóng của Kolibri đã thôi thúc doanh nghiệp phải tìm ra một nền tảng thanh toán có khả năng triển khai nhanh chóng cũng như dễ dàng mở rộng quy mô.

Thanh toán cho các chi phí quảng cáo là cốt lõi trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Chúng tôi đã từng sử dụng phương thức thanh toán thẻ qua các giải pháp thanh toán thay thế, nhưng rất nhanh chóng, chúng tôi phải đối mặt với hạn mức chi tiêu thấp và khó khăn trong việc quản lý đồng thời nhiều chiến dịch của mình. Với Thẻ Thương Mại Payoneer Mastercard®, chúng tôi có thể sử dụng nhiều thẻ ảo khác nhau để tối ưu hóa các khoản chi tiêu của mình. Chúng tôi có thể chi tiêu bằng đồng USD, EUR và GBP từ các số dư Payoneer của mình và tiết kiệm đáng kể tiền phí chuyển đổi ngoại tệ.


Vào năm 2022, Kolibri đã quyết định chọn Payoneer để quản lý tiền và tối ưu hóa tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ cho khách hàng và nhà thầu của công ty trên khắp khu vực Châu Mỹ Latinh.

Giải pháp thanh toán B2B toàn diện của Payoneer đã cho phép Kolibri mở rộng quy mô kinh doanh đồng thời cải thiện quy trình thanh toán toàn cầu.


Payoneer đã làm cho việc kinh doanh với Kolibri trở nên đơn giản và hiệu quả hơn nhiều. Chúng tôi rất biết ơn vì sự hợp tác của chúng tôi đã diễn ra hết sức dễ dàng và suôn sẻ.

Payoneer đã mang lại ba lợi ích đáng kể cho Kolibri.

  1. Khả năng tiếp cận toàn cầu: khách hàng trên toàn thế giới có thể thanh toán cho các dịch vụ của Kolibri như thể họ đang thực hiện thanh toán tại địa phương, giúp Kolibri chiến thắng nhiều dự án kinh doanh mới dễ dàng hơn.
  2. Thanh toán địa phương và quốc tế: thông qua Payoneer, Kolibri có thể thanh toán cho các nhà thầu của mình tại Châu Mỹ Latinh. Tiếp theo, các nhà thầu đó có thể lựa chọn giữa việc rút tiền về tài khoản ngân hàng địa phương hoặc tự thực hiện thanh toán trên toàn cầu.
  3. Mở rộng kinh doanh: vào năm 2022, Kolibri đã hợp tác với 42 khách hàng tại 13 quốc gia khác nhau, mức tăng trưởng doanh số hàng năm của doanh nghiệp tăng lên gấp đôi.

Thêm câu chuyện thành công