Nhận thanh toán trên Upwork

Upwork là thị trường freelance lớn nhất thế giới – với 12 triệu freelancer (người làm việc tự do) và 5 triệu khách hàng. Payoneer kết nối liền mạch với Upwork để giúp bạn nhận thanh toán an toàn, hiệu quả và bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

get paid on upwork header
get paid on upwork mob header

Upwork cho những người mới bắt đầu

Upwork chỉ là một trong số hơn 200 nền tảng và thị trường freelance có thể kết nối với tài khoản Payoneer của bạn.

Tầm quan trọng của Upwork

Trên Upwork, khách hàng chọn freelancer dựa trên kỹ năng chuyên môn và hồ sơ của họ. Tuy nhiên, một yếu tố hết sức quan trọng nữa đó là khách hàng còn dựa trên số lượng dự án đã hoàn thành và số tiền kiếm được từ Upwork. Vì vậy, việc đảm bảo doanh nghiệp freelance của bạn có thể nhận thanh toán bằng nhiều cách và bằng nhiều đơn vị tiền tệ nhất đóng vai trò rất quan trọng. Để làm được điều đó, đã có Payoneer.

Cách nhận thanh toán trên Upwork

Sau khi đã có tài khoản Payoneer, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng kết nối tài khoản Payoneer với tài khoản Upwork – cũng như bất kỳ thị trường và nền tảng nào khác.

Trước tiên, bạn cần đăng ký tài khoản Payoneer chỉ với một vài chi tiết về bạn và doanh nghiệp của bạn. Xin lưu ý rằng quá trình phê duyệt tài khoản có thể lên đến 72 giờ.

Đăng nhập và đi đến phần Upwork settings (Cài đặt Upwork) > Get Paid (Nhận thanh toán)
Từ đây, bạn có thể thêm Payoneer làm phương thức thanh toán.

Sau khi tài khoản Payoneer của bạn được duyệt, bạn sẽ được nhắc nhập tên đăng nhập và mật khẩu Payoneer của mình.

Đã xong! Bằng cách kết nối thành công Upwork với tài khoản Payoneer của bạn, bạn có thể bắt đầu nhận thanh toán bằng nhiều đơn vị tiền tệ.

Payoneer là cách thông minh để nhận thanh toán trên tất cả các thị trường buôn bán trực tuyến và nền tảng của bạn. Khi bạn mở rộng thị trường, hãy lặp lại các bước này để nhận thanh toán với Payoneer ở khắp mọi nơi.

Cộng đồng freelance nói gì

Nếu bạn là một freelancer trên nền tảng Upwork, bạn nên kết nối với tài khoản Payoneer để đơn giản hóa các khoản thanh toán Upwork của mình. Dưới đây là một số chia sẻ của freelancer về việc nhận thanh toán trên thị trường freelance lớn nhất toàn cầu.

testimonial headshot placeholder 1

Eliana Barrionuevo

Freelancer viết nội dung & Blogger du lịch, Argentina

“Điều tôi yêu thích ở Payoneer là sự tự do và linh hoạt tuyệt vời mà tôi có thể sử dụng trên toàn thế giới và giải pháp của Payoneer phù hợp với lối sống du mục kỹ thuật số của tôi”

Chúng tôi thấu hiểu thế giới freelance


Thanh toán xuyên biên giới có thể phức tạp nhưng chúng tôi hỗ trợ bằng chính ngôn ngữ của bạn. Đội ngũ nhân viên quốc tế của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn bằng hơn 22 ngôn ngữ để giúp bạn tận dụng tối đa các thị trường và nền tảng freelance trên toàn cầu.


Nhận hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu và video hướng dẫn

Cộng đồng Payoneer