Walker Williams

Nhà sáng lập & CEO, Teespring

“Tôi có thể nói rằng Payoneer là giải pháp thanh toán tốt nhất mà chúng tôi có. Các giải pháp thanh toán của Payoneer đã cho phép chúng tôi mở rộng trên phạm vi toàn cầu – chúng tôi không gặp vấn đề gì khi thanh toán cho bất kỳ ai, bất kể họ sinh sống ở đâu.”

walker williams header

Thêm câu chuyện thành công