Ryan Catchings

Người sáng lập và CEO của Drive Assets

“Các khoản thanh toán thể hiện sự tôn trọng. Bạn muốn đảm bảo rằng mọi người được tưởng thưởng xứng đáng cho công việc và nỗ lực họ đã bỏ ra vì đó thực sự là một sự trao đổi về giá trị.”

ryan catchings header 2
level2 icon marketing 0005 1

Thách thức

Chúng tôi đã sử dụng nhiều nền tảng thanh toán và mỗi nền tảng đều tồn tại những vấn đề nhất định, nhưng về cơ bản, vấn đề lớn nhất sẽ là tốc độ, tính dễ sử dụng và khả năng chuyển thanh toán thành công.

level2 icon idea 0023 1

Giải pháp

Sau khi được một nhân viên mới giới thiệu, chúng tôi đã khám phá ra rằng nền tảng của Payoneer có thể giải quyết tất cả những thách thức trước đó và sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

level2 icon trophy 0020 1

Kết quả

Với tính tiện lợi và dễ sử dụng của nền tảng Payoneer, chúng tôi có thể ủy quyền công việc tính lương và theo dõi cho một nhân viên chuyên trách. Bên cạnh biểu phí thấp mà Payoneer cung cấp, chúng tôi có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi năm.


Tôi là Ryan Catchings, Nhà sáng lập và CEO của Drive Assets.

Drive Assets là một công ty Tiếp thị Bán hàng và Bất động sản giúp kết nối nhà bán hàng với nhà đầu tư. Từ một công ty khiêm tốn do tôi và một đối tác kinh doanh thành lập, hiện tại chúng tôi có trụ sở văn phòng ở phía Bắc Atlanta với đội ngũ gồm 30 thành viên và có đến 20 trong số đó là nhân viên ảo trải rộng khắp các địa điểm khác nhau trên toàn thế giới.


Payoneer giúp doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả hơn với đội ngũ nhân viên ảo của mình”

Các khoản thanh toán thể hiện sự tôn trọng. Bạn muốn đảm bảo rằng mọi người được tưởng thưởng xứng đáng cho công việc và nỗ lực họ đã bỏ ra vì đó thực sự là một sự trao đổi về giá trị. Đội ngũ nhân viên ảo trên toàn cầu của chúng tôi phụ thuộc vào các khoản thanh toán đúng hạn, vì vậy, chúng tôi muốn đảm bảo rằng chúng tôi đang sử dụng một giải pháp đáng tin cậy và nếu có bất kỳ vấn đề nào phát sinh, họ sẽ có thể xử lý vấn đề đó nhanh chóng.


Nền tảng Payoneer cho phép chúng tôi ủy quyền công việc tính lương và theo dõi cho một người

Với tính tiện lợi và dễ sử dụng của nền tảng Payoneer, chúng tôi có thể ủy quyền công việc tính lương và theo dõi cho một nhân viên chuyên trách. Bên cạnh biểu phí thấp mà Payoneer cung cấp, chúng tôi có thể tiết kiệm hàng nghìn đô la mỗi năm. Chúng tôi nhận thức được tầm quan trọng của việc hợp tác với những đối tác ưu tiên tăng trưởng trong quá trình phát triển của mình và Payoneer đã liên tục thể hiện điều đó trong suốt mối quan hệ của chúng tôi bằng cách thường xuyên lắng nghe và thu thập phản hồi từ phía khách hàng và đối tác, liên tục cải thiện và phát triển nền tảng của họ cũng như đặt trọng tâm vào việc cung cấp dịch vụ tuyệt vời cho mọi người.

Thêm câu chuyện thành công