Liu Jianghong

Giám đốc mảng Thương mại điện tử xuyên biên giới, Shopee

“Payoneer cung cấp dịch vụ hỗ trợ đẳng cấp nhất cho giải pháp nhà bán hàng xuyên biên giới toàn diện của Shopee. Họ liên tục đổi mới dịch vụ thanh toán xuyên biên giới để đưa trải nghiệm lên một tầm cao mới.”

liu jianghong header

Thêm câu chuyện thành công