Andy Tryba

CEO, Crossover

“…điều quan trọng là phải tiếp tục hợp tác với Payoneer để có khả năng cung cấp dịch vụ thanh toán cho tất cả những quốc gia tiềm năng mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới.”

andy tryba header
level2 icon marketing 0005 1

Thách thức

Giải ngân nhanh chóng cho hàng ngàn nhà thầu tại 85 quốc gia.

level2 icon idea 0023 1

Giải pháp

Tài khoản Payoneer, cho phép nhà thầu lựa chọn cách thức và thời điểm rút tiền bằng đồng nội tệ của họ.

level2 icon trophy 0020 1

Kết quả

Tăng số lượng quốc gia mà Crossover có sự hợp tác, đồng nghĩa với việc tăng số lượng nhà thầu.


Giới thiệu về Crossover

Crossover là một công ty tuyển dụng quốc tế định nghĩa lại cách mọi người làm việc. Crossover đã phát triển một phương pháp độc đáo trong việc tìm kiếm, tổ chức và quản lý các nhà thầu từ xa. Nền tảng của họ kết nối khách hàng với những nhân sự tài năng nhất trên thế giới cho cả các công việc kỹ thuật và phi kỹ thuật. Crossover cũng cung cấp công cụ, hỗ trợ đào tạo và xây dựng mối quan hệ để đảm bảo thành công cho sự phát triển lâu dài và bền vững.

Andy Tryba, CEO của Crossover giải thích: “Tầm nhìn của Crossover là kết nối những tài năng giỏi nhất từ ​​khắp nơi trên thế giới với những công ty ở Hoa Kỳ thực sự khao khát tìm kiếm tài năng đó”.

Thách thức

Một trong những thách thức chủ yếu mà Crossover phải đối mặt là thực hiện thanh toán cho các nhà thầu mà họ hợp tác ở mọi nơi trên thế giới. Andy cho biết: “Vì chúng tôi kết nối những tài năng sở hữu bộ kỹ năng nghề nghiệp độc đáo từ khắp nơi trên thế giới với các công ty đang thực sự khao khát tài năng đó nên việc họ thực sự có khả năng nhận thanh toán là một phần quan trọng trong hoạt động kinh doanh của chúng tôi và là một phần quan trọng trong thành công của họ khi làm việc với các công ty này”.

Giải pháp

Thông qua giải pháp thanh toán của Payoneer, Crossover có khả năng dễ dàng gửi tiền đến nhiều quốc gia trên toàn cầu bằng đồng nội tệ của nhà thầu. Andy cho biết: “Payoneer giúp chúng tôi thanh toán cho mọi người từ 85 quốc gia khác nhau trên thế giới. “Hiện tại, chúng tôi có khoảng 1.500 người đang nhận thanh toán trên toàn cầu và con số này đang tăng lên mỗi ngày.”

“Một trong những điều tôi yêu thích ở Payoneer là sự đơn giản mà họ mang lại. Do chúng tôi có những nhân sự làm việc từ xa ở 85 quốc gia khác nhau trên khắp thế giới, chúng tôi cần tuân thủ nhiều quy định ngân hàng địa phương cũng như chịu nhiều phí chuyển tiền ngân hàng nội bộ. Nhờ Payoneer, chúng tôi loại bỏ mọi rắc rối, phức tạp trong thanh toán xuyên biên giới.”

“Các cá nhân đang sử dụng Payoneer trên nền tảng của chúng tôi thực sự sử dụng nhiều loại dịch vụ của Payoneer. Họ sử dụng thẻ Payoneer Prepaid MasterCard® và chuyển khoản ngân hàng địa phương để nhận thanh toán và điều khiến tôi hài lòng nhất hiện nay đó là mô hình tài khoản Payoneer thực sự có khả năng giữ tiền cho họ và sau này họ có thể chọn thời điểm và phương thức để rút tiền.”

Kết quả

Andy cho biết: “Payoneer đã là một đối tác tuyệt vời và trở thành một phần không thể thiếu đối với chúng tôi.” “Crossover đã có sự tăng trưởng ngoạn mục kể từ khi chúng tôi được thành lập và Payoneer đã trở thành một phần không thể thiếu để có thể mang lại sự tăng trưởng đó ở 85 quốc gia mà chúng tôi có sự hiện diện ngày nay. Theo thời gian, tôi hoàn toàn tin tưởng rằng chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng số lượng quốc gia mà chúng tôi lên kế hoạch có sự hiện diện và điều quan trọng là tiếp tục hợp tác với Payoneer để có khả năng cung cấp dịch vụ thanh toán cho tất cả những quốc gia tiềm năng mà chúng tôi sẽ triển khai trong thời gian tới.”

Thêm câu chuyện thành công