Abdullah Jayed

Nhà sáng lập & CEO, Jayed Corp.

“Payoneer cho phép tôi nhận thanh toán quốc tế ở đất nước của mình một cách dễ dàng và liền mạch.”

abdullah jayed header
level2 icon marketing 0005 1

Thách thức

Hầu hết khách hàng nước ngoài của chúng tôi đều gặp phải vấn đề khi thực hiện giao dịch điện chuyển khoản quốc tế (wire transfer) đến Bangladesh.

level2 icon idea 0023 1

Giải pháp

Bằng việc sử dụng Global Payment Service của Payoneer, chúng tôi có thể cung cấp cho họ chi tiết tài khoản ngân hàng ở quốc gia của họ (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và nhiều quốc gia khác!)

level2 icon trophy 0020 1

Kết quả

Khách hàng trên toàn cầu có thể dễ dàng thanh toán cho chúng tôi và chúng tôi có thể nhận được các khoản tiền đó ở Bangladesh để thanh toán cho các nhà cung cấp, đối tác hoàn thiện đơn hàng v.v…


Tôi là Abdullah Jayed, người sáng lập và CEO của Jayed Corp.

Hành trình cá nhân của tôi đã bắt đầu từ lâu vào năm 2010, nhưng với tư cách là một công ty, hành trình của chúng tôi bắt đầu vào tháng 1 năm 2016. Có ba liên doanh thuộc Jayed Corp. – BlazeTech cung cấp dịch vụ tiếp thị và tạo nguồn khách hàng tiềm năng.; eCOMcHEF cung cấp dịch vụ tư vấn thương mại điện tử trong khi Livtual cung cấp dịch vụ nhân sự trực tuyến. Hiện tại, chúng tôi có mạng lưới khách hàng tại hơn 27 quốc gia.

Mặc dù Jayed Corp là một công ty của Bangladesh nhưng chúng tôi đã mở rộng phạm vi hoạt động ra bên ngoài, đầu tư kinh doanh tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Singapore. Mục tiêu của chúng tôi là đưa công ty của mình vào danh sách Fortune 500 đồng thời đóng góp quan trọng vào nền kinh tế đất nước thông qua việc làm và đem kiều hối về nước.


Thông qua Payoneer, chúng tôi nhận được tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ rất tốt, tốt hơn nhiều so với các lựa chọn thanh toán thay thế hiện có.

Một trong những thách thức lớn nhất trong kinh doanh toàn cầu là có được giải pháp thanh toán phù hợp với doanh nghiệp. Hầu hết khách hàng nước ngoài của chúng tôi đều gặp phải vấn đề khi thực hiện giao dịch điện chuyển khoản quốc tế (wire transfer) đến Bangladesh. Bằng việc sử dụng Global Payment Service của Payoneer, chúng tôi có thể cung cấp cho họ chi tiết tài khoản ngân hàng ở quốc gia của họ (Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Canada và nhiều quốc gia khác). Vì vậy, khách hàng trên toàn cầu có thể dễ dàng thanh toán cho chúng tôi và chúng tôi có thể nhận được các khoản tiền đó ở Bangladesh để thanh toán cho các nhà cung cấp, đối tác hoàn thiện đơn hàng v.v…

Chúng tôi cũng có thể dễ dàng chuyển tiền cho các nhà cung cấp để thanh toán các chi phí kinh doanh khác nhau. Do vậy, chúng tôi đã tiết kiệm đáng kể chi phí trung gian cho doanh nghiệp của mình. Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất cần cân nhắc khi nhận thanh toán quốc tế là tỷ giá chuyển đổi ngoại tệ. Khi chúng tôi chuyển tiền từ nước ngoài thông qua Payoneer, chúng tôi nhận được tỷ giá rất tốt tại ngân hàng của mình, tốt hơn nhiều so với các nhà cung cấp khác.

Thêm câu chuyện thành công