Розробка міжнародної бізнес-стратегії: Переваги та конкретні кроки

Розробка успішної міжнародної бізнес-стратегії є ключовою для будь-якого бізнесу, метою якого є вихід за межі внутрішнього ринку . Переваги виходу на світовий ринок безмежні. У цій статті ми розглянемо головні концепції міжнародної бізнес-стратегії.

rc global business strategy discover the latest business opportunities and ideas in hong kong

Що таке міжнародна бізнес-стратегія?

Міжнародна бізнес-стратегія – це план, який визначає, яким чином компанія буде розширювати свою діяльність за межі внутрішнього ринку, щоб стати важливим учасником міжнародного ринку. Основною метою глобальної бізнес-стратегії є збільшення доходів, рентабельності та частки ринку за рахунок використання можливостей на світовому ринку.

Вона передбачає виявлення потенційних міжнародних ринків, аналіз культурних відмінностей і розробку конкурентних переваг на цих ринках.

«Щоб бути конкурентоспроможним у світовій, компанії повинні вийти за рамки зосередження на витратах і ефективності до більш широкої стратегічної перспективи, яка охоплює можливості для інновацій, зростання та управління ризиками».

li fei.png
Michael E. Porter,
Harvard Business School professor

Розробка міжнародною бізнес-стратегії потребує детального планування та ретельного дослідження; Нижче ми зібрали найважливіші кроки, які допоможуть вам побудувати власну стратегію для свого бізнесу.

Ключові кроки до створення успішної міжнародної бізнес-стратегії

Визначте свої цілі

Першим кроком у розробці глобальної бізнес-стратегії є визначення ваших цілей. Чого ви сподіваєтеся досягти, вийшовши на нові ринки? Ви прагнете збільшити свій дохід, зменшити витрати або отримати доступ до нових клієнтів?

Після того, як ви визначили свої цілі, ви можете почати визначати ринки, які, швидше за все, допоможуть вам їх досягти

Проведіть дослідження ринку

Перш ніж виходити на нові ринки, важливо провести ретельне дослідження Це допоможе вам зрозуміти місцеву культуру, виявити будь-які культурні відмінності, які можуть вплинути на ваш бізнес, і визначити потенційний попит на ваші продукти чи послуги.

Ви також повинні дослідити конкуренцію на місцевому ринку та визначити будь-які потенційні небезпеки та приховані перешкоди для входу. Це допоможе вам розробити стратегію, яка дозволить вам бути конкурентоспроможним на новому ринку.

Розробіть маркетинговий план

Після того, як ви визначили ринок, на який хочете вийти, вам потрібно буде розробити маркетинговий план. Цей план повинен включати детальний аналіз місцевого ринку, вашої цільової аудиторії та ваших конкурентів.

Ви також повинні визначити канали, які ви будете використовувати для охоплення своєї цільової аудиторії, такі як соціальні мережі, маркетинг електронною поштою, продумати оптимізацію роботи з пошуковими системами.

Налаштуйте підтримку на місцях

Налаштування підтримки на місцях має вирішальне значення при виході на нові ринки. Це може включати відкриття фізичного офісу або магазину, наймання місцевого персоналу та налагодження стосунків з місцевими постачальниками та партнерами.

Наявність такої підтримки на місцевому рівні допоможе вам викликати довіру у клієнтів, зрозуміти місцеву культуру та схеми ведення бізнесу, а також забезпечити краще обслуговування клієнтів.

Впровадьте стратегії управління ризиками

Вихід на світові ринки завжди пов’язаний з ризиками. Ці ризики можуть включати політичну нестабільність, коливання валютних курсів, юридичні проблеми тощо. Щоб мати можливість керувати цими ризиками, має бути проведена ретельна оцінка ризиків та впроваджені стратегії управління ризиками.

Одна зі стратегій полягає в диверсифікації операцій у кількох країнах, щоб мінімізувати вплив будь-якої окремої події, пов’язаної з будь-якими ризиками. Крім того, є можливість інвестувати в страхові поліси, які покривають конкретні ризики, з якими вони стикаються на кожному ринку.

Використайте культурні відмінності на свою користь

Культурні відмінності можуть стати проблемою для бізнесу, який виходить на світові ринки. Компанії повинні знайти час, щоб зрозуміти культурні норми та цінності країн, на які вони націлені. Це включає в себе вивчення мови, звичаїв, віросповідання та етикету місцевого населення. Небажання зрозуміти ці культурні відмінності може призвести до непорозумінь, неузгодженості і, як наслідок, до втрати бізнесу.

«Міжнародний бізнес вимагає готовності пристосовуватися до різних культур, різних правових систем і різних способів ведення справ. Це недостатньо просто експортувати свою бізнес-модель на нове місце та очікувати, що вона працюватиме.»

li fei.png
Niall Ferguson,
Economic historian and author

Одним із способів впоратися з культурними відмінностями – найняти в штат місцевих співробітників або консультантів, які можуть допомогти подолати культурний розрив. Ці люди допоможуть скласти уявлення про місцевий ринок і сприятимуть розумінню місцевої культури. Крім того, компанії можуть інвестувати в культурологічну підготовку для своїх співробітників, щоб допомогти їм краще зрозуміти місцеву культуру та адаптуватися до неї.

Переваги розвитку міжнародної бізнес-стратегії

Розробка міжнародної бізнес-стратегії може принести бізнесу низку переваг

Збільшення бюджету та прибутковості

Міжнародна бізнес-стратегія може призвести до збільшення доходів і прибутковості. Виходячи на нові ринки, компанії можуть отримати доступ до більшої клієнтської бази та збільшити продажі. Це також сприяє значній економії на масштабі, що допоможе знизити витрати та збільшити прибутковість.

Зниження витрат

Розробка міжнародної бізнес-стратегії також може допомогти підприємствам скоротити свої витрати, скориставшись перевагами економії на масштабі, доступом до дешевших ресурсів та передачі де-яких функцій на аутсорсинг у більш дешеві місця.

Конкурентна перевага

Міжнародна бізнес-стратегія дозволяє компаніям розвивати конкурентні переваги на світовому ринку. Розуміючи культурні відмінності, компанії можуть використати свої несхожість на конкурентів на свою користь, тим самим збільшити свою частку ринку, виходячи на нові ринки, відкриваючи доступ до нових клієнтів і розробляючи нові продукти або послуги.

Розширення ринку:

Розробка міжнародної бізнес-стратегії дозволяє компаніям виходити на нові ринки та урізноманітнити свої потоки доходів. Це знижує ризик залежності від одного ринку і дозволяє компаніям використовувати можливості зростання в різних частинах світу.

Управління ризиками

МІжнародна бізнес-стратегія може допомогти компаніям керувати ризиками. Розширюючи свою діяльність у різних регіонах, компанії можуть мінімізувати вплив політичної нестабільності, економічних спадів та стихійних лих на будь-якому з ринків.

«Успішна міжнародна стратегія вимагає чіткого розуміння місцевих ринків, культури та вподобань клієнтів. Компанії, які можуть швидко адаптуватися до цих відмінностей, досягають успіху в довгостроковій перспективі».

li fei.png
Indra Nooyi,
former CEO of PepsiCo

Важливість міжнародної бізнес-стратегії

У сучасній міжнародній економіці підприємства повинні виходити на міжнародні ринки, щоб розвиватися та досягати успіху. Розробка успішної міжнародної бізнес-стратегії має важливе значення для ефективної реалізації можливостей зростання, управління ризиками та подолання культурних бар’єрів. Дотримуючись кроків, викладених у цій статті, компанії можуть налаштувати підтримку на місцях, впровадити стратегії керування ризиками та розробити маркетинговий план, який дозволить їм ефективно конкурувати на світовому ринку. За допомогою правильної стратегії компанії можуть зміцнити своє міжнародне положення, вийти на нові ринки та досягти довгострокового успіху.

Найпоширеніші запитання (FAQ)

Глобалізація означає процес розширення діяльності компаній у всьому світі та створення всесвітньої стратегії. Інтернаціоналізація означає процес виходу компаній на зовнішні ринки та розширення їх діяльності на міжнародному рівні.

Міжнародне розширення бізнесу може бути важливою частиною глобальної бізнес-стратегії компанії. Це дозволяє компаніям виходити на нові ринки, збільшувати дохід і прибутковість, розвивати конкурентні переваги та керувати ризиками шляхом диверсифікації своєї діяльності.

Культурні відмінності можуть мати значний вплив на міжнародну бізнес-стратегію. Різні культури мають різні цінності, переконання та ставлення до бізнесу, і розуміння цих відмінностей має вирішальне значення для успіху на міжнародних ринках. Культурні відмінності також можуть впливати на маркетинг і стратегії розробки продукту.

Останні статті

  • Всупереч обставинам: Як український бізнес процвітає під час війни

    Всупереч обставинам: Як український бізнес процвітає під час війни

    Після року повномасштабної війни, українські бізнеси знаходять способи продовжувати працювати й навіть досягати успіху в надскладних умовах. Попри все українські підприємці демонструють стійкість, яка стала обличчям і для нації загалом.

  • Business in times of war: A Ukrainian perspective

    Business in times of war: A Ukrainian perspective

    Ведення бізнесу під час війни: український досвід More topics За останні 25 років Україна зарекомендувала себе як важливий гравець у світі аутсорсингу. Будь то ІТ-послуги, фінанси, нарахування заробітної плати чи support-центри – Україна може багато чого запропонувати міжнародним компаніям. Проте нинішня війна з Росією спустошила країну так, як цього не бачили в Європі майже 80…